Likvidace trati č. 257 Mutěnice-Kyjov

 

22.1.2012 sepsal Ing. Pavel Prchal

 

Ničení železnice by se dalo s jistým zjednodušením rozdělit na 4 fáze: Tou první je pokažení jízdních řádů tak, aby vlaky nikdo nejezdil. Ta druhá spočívá v zastavení pravidelné osobní dopravy, což jsem popsal např. v nedávném článku. Třetí fází je po kratší či delší době úřední zrušení trati, tj. ukončení už tak zanedbávané údržby a zamezení možnosti tudy cokoli vozit. Pak nastane fáze čtvrtá - fyzická likvidace (snesení) dráhy.

 

Čerstvě "odkolejněné" nádraží Svatobořice (foto Radek Němec)

 

V těchto dnech se tak děje u trati č. 257 Mutěnice-Kyjov, kde se demolice rozběhla necelé 3 roky od jejího administrativního zrušení (PDF) a to velmi krátce poté, co občanské sdružení Klub přátel lokálek začalo vyvíjet snahu o zachování trati mimo jiné prostřednictvím petice a veřejné sbírky na odkoupení dráhy. Po snesení trati má být v jejím tělese vybudována za využití dotací cyklostezka, na kterou se plánuje proinvestovat 60 milionů Kč, tj. částka, které by pokryla běžnou údržbu trati na desítky let.

 

Mapa trati 257 Mutěnice-Kyjov, červeně vyznačeny úseky snesené mezi 9. a 20.1.2012 (zničeno 4,6 km, tj. 34 % dráhy)

 

Trať byla uvedena do provozu v roce 1900. Poměrně intenzivní nákladní doprava na ní byla až do začátku 90. let, kdy v důsledku útlumu zanikly okolní doly a podniky a vlečky k nim. Osobní doprava byla sice ještě v letech 1995-1998 intenzifikována, kdy tudy jezdily přímé vlaky spojující 2 největší města v okrese - Hodonín (26000 obyvatel) a Kyjov (12000 obyvatel). Poté následovaly škrty, omezení dopravy na méně párů vlaků jen v pracovní dny, jen v původní relaci Kyjov-Mutěnice a navíc s trestuhodnými nepřípoji v Kyjově. Kvůli snaze šetřit za každou cenu byla s grafikonem 2002/2003 zavedena zjednodušená doprava na celé trati, což znemožnilo průjezd východní části Mutěnického trianglu a vedlo tak k ukončení nákladní dopravy zde a vedení vlaků jinudy. V roce 2004 byla zastavena i osobní doprava a nahrazena autobusy.

Trať tak byla přivedena do stavu, kdy na ní (mimo občasných nostalgických vlaků) "nic nejezdilo" a kdy byla "nerentabilní". Následovaly snahy ji administrativně zrušit, které nejdříve narážely na odpor ze strany některých dotčených obcí, tyto však později mimo jiné s vidinou dotací na stavbu cyklostezky odpor vzdaly a administrativní zrušení tak mohlo být v roce 2009 provedeno. Trasování cyklostezky je však nevhodné a to nejen z pohledu cizince na www.mapy.cz, ale i dle názorů řady občanů dotčených obcí. Po úředním zrušení trať zarůstala travou, sloužila jen pro občasné kratochvíle nadšenců s cyklodrezínami a bylo jí dopřáno takto přežívat až do ledna 2012.

 

Další fotky z demolice trati - stav k 17.2.2012 (autor Radek Němec)

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy na jiné články popisující likvidaci trati:

 

Dopravní web: SŽDC začala s likvidací zrušené dráhy Kyjov–Mutěnice

 

Hodonínský deník.cz: Přátelé lokálek jsou proti cyklostezce

 

Vlaky.net: Mutěnka odjíždí definitivně do historie

 

Odkazy na popis historie dráhy a fotografie:

 

Ratíškovická železnice, o. s.: Web obsahující i popis a fotogalerie vleček na trati 257

 

Railtrans.sk: Nedožité stodesáté narozeniny

 

Stránky přátel železnic: Konec provozu na tratích Kyjov-Mutěnice a Hodonín-Holíč nad Moravou

 

Čt24: Staré koleje z Kyjova do Mutěnic nahradí cyklostezka

 

KPL, o. s.: Fotodokumentace trati z 18.9.2011