Stížnost hejtmanovi Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkovi a starostovi Moravské Třebové JUDr. Milošovi Izákovi na informování veřejnosti o změnách ve veřejné dopravě

 

21.8.2011 sepsal Ing. Pavel Prchal

 

Adresát:         do vlastních rukou:                               Jan Tichý, náměstek hejtmana

                        kopie:                                                  Mgr. Radko Martínek, hejtman

                        Krajský úřad Pardubického kraje

                        Komenského náměstí 125

                        532 11 Pardubice

                        IČ: 70892822                                     DIČ: CZ70892822

                        ID datové schránky:                            z28bwu9

 

Odesílatel:     Ing. Pavel Prchal

                       

 

 

Stížnost na informování veřejnosti o změnách ve veřejné dopravě

 

            Pardubický kraj (dále jen PK) plánuje výrazné změny ve veřejné dopravě a k jejímu provádění využívá služeb firmy Oredo, s. r. o.

            Tato firma zveřejnila na svých stránkách návrhy jízdních řádů na období 2011/2012, ale u autobusů pouze na pracovní dny. Dosud nebyly zveřejněny jízdní řády autobusů o víkendech, prý budou zveřejněny v blízké budoucnosti. Jízdní řády autobusů o letních prázdninách mají být zveřejněny až před změnou jízdních řádů v červnu 2012. Termín pro veřejnost k připomínkám je stanoven na 16.9.2011.

            Můžete mi sdělit, kdy bude veřejnost informována alespoň o jízdních řádech autobusů na víkendy?

            Informace firmy Oredo, s. r. o. najdete na tomto odkaze:

http://www.oredo.cz/default.aspx?contentid=032c2c41-4607-47db-96d2-5dbcec16bd76&lang=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73&newsid=a483f407-889b-4ec0-8241-c6de64b9310d&page=1

 

Alternativní odkaz

 

Stěžuji si na následující:

 

1) Čas, který má veřejnost k poslání připomínek, je naprosto nedostatečný. Zatímco Pardubický kraj má na své plány v dopravě množství času a zabývají se tím lidé, kteří mají toto jako hlavní náplň své práce a dále je tato práce delegována na externí firmu Oredo, s. r. o., po občanu je žádáno, aby se vyjádřil v době několika dnů ve svém volném čase mimo plnění jiných pracovních i nepracovních povinností, přičemž mu ani není předem sděleno, kdy jízdní řády včetně víkendových na www firmy Oredo, s. r. o. najde. Postavení občana je zcela nerovnocenné a faktický stav bude takový, že nebude moci zpětnou vazbu uplatnit.

 

2) Pardubický kraj nezveřejňuje jízdní řády na svých www, ale odkazuje na www firmy Oredo, s. r. o. Toto není v pořádku, za veřejnou dopravu zodpovídá Pardubický kraj a pokud k tomu využívá služeb externích organizací, je to jeho vnitřní záležitost, kterou občan nemá být nijak dotčen. Celé se to jeví jako skrytá privatizace zodpovědnosti PK na veřejnou dopravu.

 

3) Pokud bych přes výše zmíněné považoval stanoviska firmy Oredo, s. r. o. za relevantní a shodná se stanovisky Pardubického kraje, zjistím, že Firma Oredo, s. r. o. na svých www sděluje, že připomínky máme posílat prostřednictvím starosty své obce/města. Jak mám toto udělat, když stanovisko starosty mé obce k věci je takové, že jízdní řády si prosadí Pardubický kraj po svém a že to nemůže nijak ovlivnit, když moje město Moravská Třebová prostřednictvím svého zpravodaje o změnách informuje zmatečně a zcela zamlčuje skutečnost, že na části trati procházející mou obcí zcela skončí vlaková doprava?

 

4) Na způsob, jakým Pardubický kraj a město Moravská Třebová (předpokládám analogický postup i u jiných obcí a měst) spolupracují na informování veřejnosti.

Pardubický kraj deklaruje, že veřejnost bude informována obcemi prostřednictvím jejich obecních zpravodajů - viz zpráva z www stránek PK z 3.6.2011 "Náměstek hejtmana Jan Tichý představil optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji", kde je řečeno: "O veškerých změnách budou pochopitelně občané našeho kraje informováni, přičemž máme přislíbenou i pomoc starostů, prostřednictvím kterých budou informace umisťovány do místních zpravodajů."

Město Moravská Třebová však o stavu informuje mírně řečeno nedostatečně: Zatímco obsáhle informuje o petici za postavení dálnic R35 a R43 a o takové podružnosti, jako je potisk vagónů pamětihodnostmi Pardubického kraje, o změně dopravy informuje velmi obecně a o rušení vlakové dopravy z M. Třebové dále na Chornice neinformuje vůbec - neinformovaný občan se tak o věci nedozví, pokud informaci nezjistí z jiného zdroje. PK i město tak v informování veřejnosti zcela selhaly a ať už to je nebo není záměr, železniční dopravu diskriminují. Níže uvádím přehled zmiňovaných informací ze Zpravodaje Moravské Třebové:

 

http://www.mtrebova.cz/zpravodaj

- květen 2011 - půlstránkový článek "Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43"

- červen 2011 - cca 1/9 stránkové oznámení "Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43"

- červenec 2011 - cca 1/3 stránkový článek "Moravská Třebová součástí integrovaného dopravního systému", který zcela zamlčuje informace o ukončení železniční dopravy směrem na Chornice

- srpen 2011 - cca 1/4 stránkový článek "Vlaky s potisky Moravské Třebové"

 

5) Diskriminaci železniční dopravy oproti silniční a v konečném důsledku diskriminaci veřejné hromadné dopravy oproti individuální automobilové.

 

Závěrem:

            Celý tento systém tvorby dopravní politiky považuji za systém vzájemné nezodpovědnosti a alibismu. Role občana je zde jen teoretická, prakticky nemá žádnou možnost, jak dopravní politiku kraje ovlivnit.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Prchal

 

 

 

 

 

Adresát:         do vlastních rukou:                               JUDr. Miloš Izák, starosta

                        kopie:                                                  Ing. Pavel Brettschneider, místostarosta

                        Městský úřad

                        nám. T. G. Masaryka 29

                        571 01 Moravská Třebová

                        ID datové schránky:                            fqtb4bs

 

Odesílatel:     Ing. Pavel Prchal

                        Boršov 241

                        569 21 Moravská Třebová 3

                        ID datové schránky:                            hv5xmu6          (fyzická osoba)

 

 

Stížnost na informování veřejnosti o změnách ve veřejné dopravě

 

            Pardubický kraj (dále jen PK) plánuje výrazné změny ve veřejné dopravě a k jejímu provádění využívá služeb firmy Oredo, s. r. o.

            Tato firma zveřejnila na svých stránkách návrhy jízdních řádů na období 2011/2012, ale u autobusů pouze na pracovní dny. Dosud nebyly zveřejněny jízdní řády autobusů o víkendech, prý budou zveřejněny v blízké budoucnosti. Jízdní řády autobusů o letních prázdninách mají být zveřejněny až před změnou jízdních řádů v červnu 2012. Termín pro veřejnost k připomínkám je stanoven na 16.9.2011.

            Informace firmy Oredo, s. r. o. najdete na tomto odkaze:

http://www.oredo.cz/default.aspx?contentid=032c2c41-4607-47db-96d2-5dbcec16bd76&lang=9d2d0548-2d4a-46fb-8ab2-3e356457ee73&newsid=a483f407-889b-4ec0-8241-c6de64b9310d&page=1

 

Alternativní odkaz

 

Stěžuji si na následující:

 

1) Na způsob, jakým Moravská Třebová spolupracuje s Pardubickým krajem (dále jen PK) na informování veřejnosti.

PK deklaruje, že veřejnost bude informována obcemi prostřednictvím jejich obecních zpravodajů - viz zpráva z www stránek PK z 3.6.2011 "Náměstek hejtmana Jan Tichý představil optimalizaci veřejné dopravy v Pardubickém kraji", kde je řečeno: "O veškerých změnách budou pochopitelně občané našeho kraje informováni, přičemž máme přislíbenou i pomoc starostů, prostřednictvím kterých budou informace umisťovány do místních zpravodajů."

Město Moravská Třebová však o stavu informuje mírně řečeno nedostatečně: Zatímco obsáhle informuje o petici za postavení dálnic R35 a R43 a o takové podružnosti, jako je potisk vagónů pamětihodnostmi Pardubického kraje, o změně dopravy informuje velmi obecně a o rušení vlakové dopravy z M. Třebové dále na Chornice neinformuje vůbec - neinformovaný občan se tak o věci nedozví, pokud informaci nezjistí z jiného zdroje. PK i město tak v informování veřejnosti zcela selhaly a ať už to je nebo není záměr, železniční dopravu diskriminují. Níže uvádím přehled zmiňovaných informací ze Zpravodaje Moravské Třebové:

 

http://www.mtrebova.cz/zpravodaj

- květen 2011 - půlstránkový článek "Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43"

- červen 2011 - cca 1/9 stránkové oznámení "Petice za urychlené prosazení realizace rychlostní silnice R 43"

- červenec 2011 - cca 1/3 stránkový článek "Moravská Třebová součástí integrovaného dopravního systému", který zcela zamlčuje informace o ukončení železniční dopravy směrem na Chornice

- srpen 2011 - cca 1/4 stránkový článek "Vlaky s potisky Moravské Třebové"

 

2) Čas, který má veřejnost k poslání připomínek, je naprosto nedostatečný už ve stavu, jak jej limituje Pardubický kraj. Město Moravská Třebová svým přístupem možnost občanům plány v dopravě připomínkovat dále ztěžuje. Zatímco Pardubický kraj má na své plány v dopravě množství času a zabývají se tím lidé, kteří mají toto jako hlavní náplň své práce a dále je tato práce delegována na externí firmu Oredo, s. r. o. a zatímco případné připomínky města by měly vyšší váhu, než stížnost samotných občanů, po občanu je žádáno, aby se vyjádřil v době několika dnů ve svém volném čase mimo plnění jiných pracovních i nepracovních povinností, přičemž mu ani není předem sděleno, kdy jízdní řády včetně víkendových na www firmy Oredo, s. r. o. najde. Postavení občana je zcela nerovnocenné a faktický stav bude takový, že nebude moci zpětnou vazbu uplatnit.

 

3) Pardubický kraj nezveřejňuje jízdní řády na svých www, ale odkazuje na www firmy Oredo, s. r. o. Toto není v pořádku, za veřejnou dopravu zodpovídá Pardubický kraj a pokud k tomu využívá služeb externích organizací, je to jeho vnitřní záležitost, kterou občan nemá být nijak dotčen. I město v článku z července 2011 přistoupilo na tuto hru a napomáhá tak skryté privatizaci zodpovědnosti PK na veřejnou dopravu.

 

4) Diskriminaci železniční dopravy oproti silniční a v konečném důsledku diskriminaci veřejné hromadné dopravy oproti individuální automobilové.

 

Závěrem:

            Celý tento systém tvorby dopravní politiky považuji za systém vzájemné nezodpovědnosti a alibismu. Role občana je zde jen teoretická, prakticky nemá žádnou možnost, jak dopravní politiku kraje ovlivnit.

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Prchal